Garantivillkor för Melitta

Vad täcker er garanti?

Den förlängda garantin för AromaSignature® Deluxe och samt AromaElegance® Deluxe är endast giltig om du registrerar din bryggare inom en månad från inköpsdatum. Den utökade garantin är endast giltig för bryggare inköpta fr.o.m. maj 2020 och framåt.

För att garantin för din maskin ska gälla krävs det att du kan uppvisa ett inköpsbevis (kvitto). Garantiperioden beror på den apparat du köpt, och reklamationsrätten gäller i linje med nedan.

Vår garanti täcker defekter och felaktiga delar orsakade av fel i material eller tillverkning, således inte reservdelar som kannor, vattentank etc.

Garantin täcker fel av teknisk natur och ej de uppkomna på grund av felaktigt handhavande.

Vad garantin inte täcker:

* Normalt slitage, repor och bucklor och skada orsakad av att produkten tappats, stötts eller liknande.

* Att produkten används för annat syfte än att brygga kaffe, eller att produkten använts felaktigt (te.x. att kaffekvarnen använts för att mala kryddor).

* Misskötsel, försumlighet, att rengöring och avkalkning inte skötts enligt rekommendationer eller att övriga skötselanvisningar inte följts.

* Skada orsakad av felaktig förvaring, att produkten kopplats till felaktig spänning, skada orsakad av kemiska ämnen samt rost.

* Vattenskada, frostskada samt annan onormal utvändig miljöpåverkan.

* Skada som orsakats av rengöringsmedel eller avkalkningsmedel som inte rekommenderats av Melitta.

* Löstagbara delar t.ex. spridararmen, filterhållaren och den manuella droppstoppfunktionen samt kannan täcks inte av vår garanti.

* Reparationer och/eller modifikationer som utförts av obehörig servicepersonal eller om andra delar än Melittas egna har använts.

I de fall där en auktoriserad servicetekniker inte kan finna några fel på produkten kommer garantin inte att täcka några relaterade kostnader.

Garantin gäller endast i Sverige. Vid reklamation ber vi dig kontakta butiken där bryggaren eller maskinen inhandlades.