Melittas generelle garantivilkår

Garantibestemmelser

Den udvidede garanti for AromaSignature® Deluxe og AromaElegance® Deluxe er kun gyldig, hvis du registrerer din bryggeri inden for en måned fra købsdatoen.

Garantiperioden er afhængig af maskinen og reklamationsfristen er i henhold til følgende betingelser:

1. Reklamationsfristen er x måneder fra købsdato. Købsdato skal dokumenteres ved hjælp af maskinstemplet kassebon/købskvittering.

2. Melitta® forpligter sig til at afhjælpe fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved kaffemaskinens normale brug i private husholdninger her i landet, ved udskiftning af defekte dele eller ombytning af kaffemaskinen.

3. Reklamationsfristen omfatter ikke skader, der skyldes f.eks. mangelfuld betjening, forkert tilslutning, tab på gulv eller lignende. Reklamationsfristen omfatter ikke skader forårsaget af manglende afkalkning (se afkalkningstips i brugsanvisningen) samt brud på glas. Reklamationsfristen bortfalder hvis reparation er foretaget af andre end Melittas serviceværksted.

4. Reklamationsfristen er kun gældende i Danmark. I tilfælde af reklamation beder vi dem venligst afleverer kaffemaskinen, hvor den er købt, eller sende den omhyggeligt emballeret og som forsigtig pakke til vores serviceværksted. Husk at vedlægge maskinstemplet kassebon/købskvittering, samt en kort beskrivelse af fejlen.

5. Alle krav som ikke er dækket ind under ovennævnte reklamationsfrist er udelukket, uanset hvilken type.